Lang zal ze Leven

‘Lang zal ze leven’ is een kenmerkende foto voor het werk van Anouk Kruithof, die de fotografie niet alleen gebruikt om situaties vast te leggen, maar ook om situaties te creëren.

Op de foto zie je een aantal kaarsjes voor een verjaardagstaart die zij opgemaakt heeft als een overbekend tekstje. In eerste instantie lijkt het grappig, vrolijk en onschuldig tot de werkelijkheid zich daarachter openbaart.

Dit beeld is namelijk de omslagfoto van de publicatie “Lang zal ze leven” van een project dat Anouk Kruithof deed in de psychiatrische instelling Altrecht in Den Dolder.

Zij vierde de verjaardagen van de bewoners op een manier die zij zelf wensten. Dat leverde een prachtige reeks foto’s op, waarin je ziet hoe de feestjes werden gevierd.

Maar deze foto laat alles zien wat er plaatsvond: het samenstellen van de foto, het laten branden van een aantal kaarsjes tegelijkertijd, het bij elkaar houden van dit hele proces en het vastleggen van het resultaat. Alles staat voor de ingewikkeldheid van de opdracht die Anouk Kruithof zichzelf gesteld had: kies niet voor de eenvoudigste oplossing, maar construeer een nieuwe manier om zoiets simpels als een verjaardag te laten plaatsvinden. En dit is dan het resultaat: een feestelijke foto, met brandende kaarsjes in vrolijke kleuren-en een lint om het allemaal bij elkaar te houden. Een foto die de moeite laat zien die er gedaan is, die laat zien dat op sommige plekken het vuur al  weer gedoofd is. Maar toch, bovenal uitdrukt dat er iets tot stand gekomen is, dat feestelijk was –gedurende de tijdspanne van het brandende kaarsje misschien?- en verlichtend in zowel figuurlijk als letterlijke zin. En daarmee zegt het niet alleen iets over het leven van de mensen waarmee de verjaardag werd gevierd, maar ook over de feestelijke momenten van ons leven: hoe kort het is, hoe snel het voorbij is en hoe het gevierd moet worden. Met grote aandacht en intensiteit.

 

Tekst: Anthon Fasel

 

fotograaf: 
Anouk Kruithof