Modern Men

Er staat een man op een grasveldje tussen de bomen.

Zo beschreven lijkt het een alledaagse situatie die verder weinig toelichting behoeft. Maar in deze foto van Maarten van Schaik word je toch meteen getroffen door de houding van deze man, of meer nog, wat die houding zegt over de man. Zonder dat je het kunt benoemen weet je dat deze man kijkt. 

Je weet niet waarnaar hij kijkt en zelfs niet hoe hij kijkt, want je ziet alleen zijn lichaam, dat onmiskenbaar ‘kijkt’. Ergens vindt iets plaats dat hem met grote belangstelling vervult. Hij kijkt, de armen langs het lichaam, ogenschijnlijk  weinig actief, een beetje verloren misschien naar een punt in de verte. Een beetje een man die verloren is in het kijken.  Maar kijk nu nog eens, en dan zie je wel degelijk dat deze man een zekere kracht uitstraalt. In deze door natuur gedomineerde omgeving kijkt deze man zelfbewust naar het een of ander. Rustig, kalm, onthaast en met aandacht voor wat zich daar afspeelt. Hij staat niet klaar om in te grijpen, maar wacht ook niet af tot hem iets overkomt. Hij lijkt op de een of andere manier de situatie te beheersen of tenminste er niet door afgeschrikt te zijn. Ongeacht wat er komen gaat, staat deze man en kijkt. Het wordt steeds intrigerender waarnaar hij kijkt, je zou graag weten wat nu zo zijn aandacht weet vast te houden. Maar dat zie je niet omdat Van Schaik ons dat niet wíl laten zien.

In zijn permanent doorlopende serie ‘Modern Men” waar deze foto deel van uit maakt, kijken we naar mannen die in een omgeving staan die ze overweldigt. En toch hebben deze mannen íets dat ze bijzonder maakt en dat ons ontroert. Ze worden geen deel van de omgeving omdat iets ze er los van maakt, al weten we niet wat dat dan precies is. Maar misschien hoeft dat ook niet, omdat dit beeld ons voldoende aanleiding geeft om het ieder voor zich te bedenken.

 

Anthon Fasel

 

[ENGLISH]

 

In 2010 I started a project called "Modern men". I wanted to create something as a consequence of my more abstract and formal work.

To reinvent myself as a photographer I decided to move away from the still-lifes I created in big cities in the past decade, without losing the subject matter of loneliness, decay and resignation to the world at large. In 'Modern men' I take photos of men blown away by the landscape they're standing in.

The series is about the feeling of fighting against the world, without knowing which weapons to use. These men are unarmed and left to their fate.
   
They are fully aware of their perishableness but unable to withstand it. The paradox of this work is as much about my own feelings as a man wanting to escape     this hectic overcrowded world, as it is about the tragic humour which lies just precisely in that we can't escape our fate and have to embrace it.

 

Anthon Fasel

In 2010 I started a project called "Modern men". I wanted to create something as a consequence of my more abstract and formal work.

    To reinvent myself as a photographer I decided to move away from the still-lifes I created in big cities in the past decade, without losing the subject matter of loneliness, decay and resignation to the world at large. In 'Modern men' I take photos of men blown away by the landscape they're standing in.

    The series is about the feeling of fighting against the world, without knowing which weapons to use. These men are unarmed and left to their fate.

    They are fully aware of their perishableness but unable to withstand it. The paradox of this work is as much about my own feelings as a man wanting to escape     this hectic overcrowded world, as it is about the tragic humour which lies just precisely in that we can't escape our fate and have to embrace it.

fotograaf: 
Maarten van Schaik