Zwart zand

In haar project The nature of Things onderzoekt Anke van Iersel de grenzen van wat natuur is en wat gemaakt is tot natuur.
Hoe verhoudt de mens zich ten opzichte van de natuur en hoe kan de mens zijn plaats in de natuur innemen: is dat een kwestie van zich ondergeschikt maken, of betekent het altijd dat de mens boven de natuur gaat. Een van de elementen daarin weet Anke van Iersel subtiel te duiden door een spel te spelen met de verhoudingen zoals wij die waarnemen.

In de foto die hieronder staat (“Untitled”) kost het ons grote moeite om ‘scherp’ te stellen. Zien we een enorme rots in een onmetelijk landschap of zien wij een kiezeltje op een klein stukje strand?
untitled
Met die vragen dwingt Anke van Iersel ons om de natuur opnieuw te ontdekken. Meteen stelt zij ook, in “Zwart Zand”, de Foto van de Maand, vragen over de visie van de mens op de natuur en de kennelijke paradox: In de inspanningen om de natuur te behouden, grijpt de mens vaak in de natuur in. Deze vragen zijn onderdeel van haar onderzoek en het boek dat daarvan het resultaat is geworden (voor bestelinfo zie ankevaniersel-boek.blogspot.nl/).
Ook ‘Zwart Zand” getiteld speelt een spel met verhouding en omgeving. Een berg zwart zand ligt in een weiland. Daar door mensenhand terechtgekomen, en dreigend aanwezig in vorm en kleur. En toch op de een of andere manier ook op zijn plaats, daar. De foto vertelt iets over hoe de natuur toch eigenlijk altijd natuur blijft. Wat de mens ook aan ingrepen pleegt, vroeg of laat ervaren wij dat toch weer als de natuurlijke gang van zaken. Tot er een mens in beeld komt, die niet alleen de natuur verstoort, maar ook zelden opgaat in zijn omgeving, ook al doet hij zijn best aan te sluiten bij de natuur. In een foto die eerder Foto van de Maand is geweest zien wij dat verbeeld: Een mens in al zijn naaktheid, die ook in zijn natuurlijke staat niet opgaat in de natuur.

 

Anthon Fasel

fotograaf: 
Anke van Iersel